Kategorie

Producenci

Opcje przeglądania

Kategorie
Producent

The Effective&Easy-to-Operate NIsin Controlled Gene Expression System

 

Opis produktu:
System NICE jest jednym z najszerzej stosowanych systemów ekspresyjnych z wykorzystaniem bakterii gram (+). System ten opiera sią na mechanizmie autoregulacji biosystezy nizyny w Lactococcus lactis. Nizyna jest 34-aminokwasowym peptydem zaliczanym do rodziny bakteriocyn. Działanie nicyny polega na rozkładzie błony komórkowej głownie bakterii gram (+) oraz niektórych bakterii z grupy coli. Jest ona szeroko stosowana jako konserwant żywności (zapobiega fermentacji masłowej).
Biosynteza nizyny kodowana jest przez klaster 11 genów, z których pierwszy o nazwie nisA koduje prekursor nizyny. Pozostałe geny odpowiedzialne są za produkcję białek zaangażowanych w modyfikacje i translakocje nizyny (nisB, nisC, nisP, nisT), warunkujących oporność na nizynę (nisI, nisF, nisE, nisG) oraz regulujących ekspresję genów nizyny (nisR i nisK). nisR i nisK należą do rodziny białek tworzących tzw. dwuskładnikowy system transdukcji sygnału. nisK jest kinazą histydynową zlokalizowaną w błonie cytoplazmatycznej, która pradopodobnie oddziaływuje z receptorem dojrzałek formy nizyny. Po związaniu nizyny z nisK dochodzi do autofosforylacji nisK i transferu grupy fosforanowej do nisR, który ulega aktywacji. Aktywowany nisR indukuje transkrypcję 2 z 3 promotorów klastra nizyny: PnisA i PnisF. Mechanizm ten stanowi klasyczny przykład procesu autoindukcyjnego.
Aplikacje:
  • produkcja prokariotycznych i eukariotycznych białek błonowych,
  • produkcja egzopolisacharydów,
  • śiśle kontrolowana ekspresja genów dzięki której możliwa jest produkcja białek toksycznych dla komórek gospodarza,
  • system wolny od endotoksyn
Sklep internetowy Shoper.pl